W repertuarze Teatru „RAJ” znalazły się przedstawienia pisane na kanwie bajek i wspólnych przeżyć wakacyjnych, teksty Wandy Chotomskiej, Zofii Wójcik, Elżbiety Gorzkiej-Kmieć, Izabeli Degórskiej, Jerzego Szaniawskiego, Leona Schillera i wielu innych autorów a także, co ważne mieszkańców naszego osiedla: Urszuli Golańskiej,Barbary Czerskiej, Moniki Oliszewskiej. Tradycją „RAJ-u” stało się wystawianie w okresie Bożego Narodzenia sztuki opowiadającej o narodzinach Jezusa. Co roku jest to inne przedstawienie, czasem dwa, a nawet trzy splecione w jeden spektakl, przygotowywane w 2 lub 3 zespołach

Od roku 2007 z okazji Święta Niepodległości zespół razem ze Scholą „Wenecja” przygotowywał Koncerty Pieśni i Poezji Patriotycznej, pokazywane w kościele, lub sali teatralnej.

W ciągu 21 (2017) lat działalności  Teatr przygotował 75 premier, 360spektakli, dziś już nie da się policzyć widzów, którzy oglądali przedstawienia RAJu… 

Premiery, przedstawienia Teatru „RAJ”